ORGANIZATIONS

   
   
WBA/NBA WBC WBO IBF/USBA IBO
WBA/NBA WBC WBO IBF/USBA IBO
(World Boxing Association)/(National Boxing Association) (World Boxing Council) (World Boxing Organization) (International Boxing Federation)(United States Boxing Association) (International Boxing Organization)
Boksz Világszövetség/Nemzeti Bokszszövetség Bokszvilágtanács Boksz Világszervezet Nemzetközi Bokszszövetség(Amerikai Bokszszövetség Nemzetközi Bokszszervezet
1962/1921 1963 1988 1984/1976 1988